Emil 2016 - "Spróbujmy razem pokonać bariery"

thumb emil 1200pxTo jest Emil - jedna ze statuetek przyznawanych w ramach Plebiscytu "Spróbujmy razem pokonać bariery" ogłaszanego przez kwartalnik "Bariery w świecie niepełnosprawnych" od 2007 roku.

Kapituła Plebiscytu zauważyła skromny wkład Seliga Microscopes w akcję wczesnego wykrywania raka krtani, do przeprowadzenia której wypożyczyliśmy sprzęt laryngologiczny. Sprzęt przyczynił się do wczesnego wykrycia kilku przypadków raka krtani co daje zdecydowanie lepsze rokowania dla tych pacjentów.

Przyłącz się do pomagania innym w miarę swoich możliwości. Wkład nie musi być duży żeby był znaczący.

TOP