Ubezpiecznie Utraty Dochodów

Przy współpracy z firmą STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz Leadenhall Polska specjalnie z myślą o lekarzach stomatologach została przygotowana oferta dla tych, którzy chcieliby zabepieczyć się przed utratą dochodów na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

lh logo

Ubezpieczenie Utraty Dochodów dodawane jest gratis jako jedna z korzyści promocji K2018.
Lekarz pod warunkiem zakupu mikroskopu SmartOPTIC w cenie regularnej może otrzymać wraz z urządzeniem roczną polisę zupełnie za darmo, bez żadnych ukrytych kosztów (kliknij, aby zobaczyć szczegóły akcji).

Podstawowe parametry ubezpieczenia:

 • zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie utraty dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • dla kogo: lekarze dentyści prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • okres ważności polisy: 12 miesięcy
 • wypłata ubezpiecznia: podczas czasowej niezdolności do pracy na sutek NNW lub trwałej niezdolności do pracy
 • maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia: 10 000zł (nie więcej niż 65% miesięcznych dochodów)
 • jednorazowe świadczenie na skutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy: 300 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV: 100 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW B i C: 20 000 zł
 • świadczenia przysługują osobom do 65 roku życia
 • koszt: 0zł (pod warunkiem spełnienia zapisów promocji K2018)
 • konieczność konytnuacji w kolejnym roku: NIE
 • OWU

   

Dlaczego Ubezpiecznie utraty dochodów może się przydać:

KRZYSZTOF, 45 LAT. Uznany chirurg szczękowy, prowadzi własny gabinet stomatologiczny. Główny żywiciel rodziny, finansuje studia dzieci, spłaca kredyt hipoteczny i leasing auta. Podczas jazdy na rowerze upadł i doznał skomplikowanego złamania kości śródręcza. Seria zabiegów chirurgicznych i proces rehabilitacji powoduje 9 miesięczną przerwę w pracy.

Ma problem – aby pokryć stałe zobowiązania i zapewnić środki na bieżące potrzeby rodziny potrzebuje 9.000 zł miesięcznie.

Jeśli Krzystof posiada ubezpieczenie utraty dochodów, może otrzymywać do 10 000 zł miesięcznie przez cały 9 miesięczny okres niezdoloności do pracy (maksymalnie do 24 miesięcy).

Wybrałeś jedną z korzyści Ubezpiecznie utraty dochodów? Procedura postępowania:

 1. Złóż zamówienie na mikroskop objęty promocją K2018 (druk otrzymasz od handlowca) i zrób odpowiednią adnotację dotyczącą wybranych korzyści (m.in. ubezpieczenie utraty dochodów).
 2. Wypenij wniosek oraz zgodę na udostępnienie Brokerowi danych osobowych (załącznik do Regulaminu) i wyślij go do handlowca.
 3. Opłać fakturę za zamówiony mikroskop.
 4. Czekaj na polisę, którą otrzymasz na swoją skrzynke e-mail.

FAQ


1. Kto jest objęty ubezpieczeniem utraty dochodu wskutek NNW?

Ubezpieczeniem objęty jest lekarz stomatolog wskazany w polisie ubezpieczenia.

2. Czy jest granica wieku ubezpieczonego?

Tak. Świadczenie mogą otrzymać osoby do 65 roku życia.

3. Kto jest ubezpieczycielem?

Ubezpieczycielem jest Lloyd’s of London, którego reprezentantem jest Coverholder Leadehall Polska SA.

4. Gdzie będę mógł zgłaszać szkody?

Szkody należy zgłaszać do

Leadehall Polska SA
ul. Domaniewska 42,
07-703 Warszawa

tel.: +48 22 380 42 40 w godz. 9.00 -17.00 w dni robocze
email:

5. Jakie są sumy ubezpieczenia?

Miesięczne świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy – do 10 000 z (nie więcej niż 65% średnich przychodów miesięcznych)
Jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy  w zawodzie lekarza stomatologa – 300 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV – 100 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW Bi C – 20 000 zł

6. Jak długo obowiązuje polisa?

Polisa obowiązuje 12 miesięcy od dnia zawarcia ubezpieczenia.

7. Kto wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłaca Leadehall Polska SA.

8. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za całkowitą okresową niezdolność do pracy, całkowitą trwałą niezdolności do pracy, zakażenie wirusem HIV i WZW B i C.

9. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Zakresem ubezpieczenie nie jest objęta śmierć ubezpieczonego oraz okresowa bądź trwała niezdolność do pracy spowodowana chorobą.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również wypadki zaistniałe w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych – lista wyłączeń wskazana jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia – w szczególności w par. 8 i 9.

10. Co oznacza „całkowita okresowa niezdolność do pracy” i „całkowita trwała niezdolność do pracy”?

„Całkowita okresowa niezdolność do pracy” – oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w umowie ubezpieczenia (zawodu lekarza stomatologa), która w świetle istniejącej wiedzy medycznej pozostawia nadzieję na odzyskanie zdolności do pracy.
„Całkowita trwała niezdolność do pracy” - oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w umowie ubezpieczenia (zawodu lekarza stomatologa), która to niezdolność wystąpi w okresie 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, utrzymuje się nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań.

11. Kto płaci składkę za ubezpieczenie?

Składkę za roczne ubezpieczenie pokrywa w całości Seliga Microscopes Sp. z o.o.

12. Czy jest możliwość kontynuacji na kolejny okres ubezpieczenia?

Tak. Jest możliwość uzyskania oferty na ubezpieczenie na kolejny okres ubezpieczenia. W przypadku kontynuacji polisy na kolejne okresy składkę pokrywa ubezpieczony.

13. Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone, w przypadku pozytywnej oceny zasadności roszczeń.

14. Jakie dokumenty potrzebne są, aby zawrzeć ubezpieczenie?

Wypełnione - wniosek ubezpieczenia oraz deklaracja przekazania danych osobowych brokerowi.

15. Jakie dokumenty potrzebne są, aby otrzymać wypłatę?

Ubezpieczony w przypadku szkody każdorazowo zostanie poinformowany jakie dokumenty będą niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczeń. Będzie to w szczególności – dokumentacja medyczna.

16. Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?

Nie ma możliwości zmiany zakresu ubezpieczenia. Będzie taka możliwość podczas ewentualnej kontynuacji ubezpieczenia.

17. Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia / wysokość wypłaty?

Nie ma możliwości zmiany zwiększenia sum ubezpieczenia. Będzie taka możliwość podczas ewentualnej kontynuacji ubezpieczenia.

18. Jak otrzymam polisę?

Polisa zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres mailowy, po opłaceniu faktury za zamówione urządzenie w promocji K2018.

19. Czy są jakieś ukryte/dodatkowe koszty?

Korzystając z oferty promocyjnej Seliga Microscope Sp. z o.o. ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w całości pokrywa Seliga Microscope Sp. z o.o.

20. Na skutek nieszczęśliwego wypadku przebywam w szpitalu, czy otrzymam wypłatę ubezpieczenia?

Nie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje świadczenia diety szpitalnej.

21. Na skutek nieszczęśliwego wypadku przebywam na zwolnieniu lekarskim czy dostanę wypłatę ubezpieczenia?

Odszkodowanie zostanie wpłacone po okresie oczekiwania– o ile nastąpi całkowita okresowa niezdolność do pracy.

22. Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie? Jest jakiś okres karencji?

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wystawienia polisy. Nie obowiązuje okres karencji.

23. Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek oznacza niezależne od woli Ubezpieczonego, nagłe i niespodziewane zdarzenie zachodzące w możliwym do zidentyfikowania czasie i miejscu, w tym także wypadek środka transportu.

24. Gdzie znajdę Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

OWU znajdziesz pod linkami:

25. Czy będę musiał kontynuować ubezpieczanie w kolejny okresie?

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na 12 miesięcy. Kontynuacja nie jest obowiązkowa. Istnieje jednak możliwość zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres 12 miesięcy. Składkę za kolejne okresy ubezpieczenia pokrywa lekarz stomatolog.

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój udział w Akcji K2018.

Zgłoszenie nie zobowiązuje Cię do zakupu!

Na podjęcie dycyzji zakupowej masz czas do końca 2018r. Zgłaszajac się do akcji rezerwujesz sobie bonusy, które możesz dodatkowo zyskać kupując mikroskop.


Jeśli jesteś wstępnie zdecydowana(y) na dodatkowe bonusy przekaż nam swój wybór wypełniając poniższe pola. Wypełniasz niezobowiązująco - będzie czas na zmiany.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2018. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

Potwierdzam powyższe zgody, akceptuję Regulamin Akcji Promocyjnej K2018


desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx