Jaki mikroskop będzie najodpowiedniejszy do gabinetu?

tran

watts reklama sm4awatts-reklama-sm4b

polityka-prywatnosci

POLITYKA Prywatności.
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Seliga Microscopes Sp. z o.o.
ul. Lechicka 23, 91-230 Łódź
tel./fax +48 42 630 99 90
tel./fax +48 42 611 28 22
biuro (_malpa_) seliga.pl
Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  000353299
Firma posiada nadane numery ewidencyjne: NIP: 9471969231, REGON: 100881434.

 

 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu nalezy wysłać zgłoszenie (na podany powyżej adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
 5. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (jak np. udzielenie odpowiedzi odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie firmy).
 6. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), jeśli wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 7. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
 9. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
 10. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
 11. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
  - dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  - dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
  - adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
  - dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
  - po tym okresie są usuwane
 12. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika.

I. Postanowienia ogólne

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  - cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  - cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:
  1. Google Chrome - domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   - kliknąć w menu "Ustawienia Google Chrome" i wybrać opcję "Ustawienia";
   - kliknąć w "Pokaż ustawienia zaawansowane" na dole strony;
   - wybrać opcję "Ustawienia treści" w opcjach "Prywatność";
   - wybrać żądane ustawienia;
   - aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Zarządzaj wyjątkami" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   - aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk "Gotowe".
  2. Microsoft Internet Explorer - Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
   - kliknąć w menu "Narzędzia" i wybrać "Opcje Internetowe";
   - wybrać zakładkę "Prywatność";
   - za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
  3. Mozilla Firefox - domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   - kliknąć w menu "Narzędzia" (w innych wersjach: kliknąć przycisk "Firefox") i wybrać "Opcje";
   - następnie wybrać zakładkę "Prywatność" i zaznaczyć żądane ustawienia;
   - aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Wyjątki" i wybrać własne ustawienia dla witryn;
   - zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  4. Opera - domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   - kliknąć w "Preferencje", wybrać opcję "Zaawansowane", a następnie "Ciasteczka";
   - zaznaczyć żądane ustawienia;
   - aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Preferencje dla witryn" i przejść do karty "Ciasteczka" a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
   - zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku "OK".
  5.   Safari - domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
   - w menu "Safari" wybrać opcję "Preferencje";
   - kliknąć ikonę "Prywatność";
   - zaznaczyć żądane ustawienia;
   - aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w "Szczegóły" i wybrać własne ustawienia dla witryn.\
 9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 11. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 12. Technologia Cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez Cookies wiele stron staje się znacznie uboższe.

Prezentacja

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (DZ.U.2014/1182 j.t. z późn. Zmianami) przez Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia.”

Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lechicka 23, KRS 0000353299 w celu kontaktu przedstawiciela Spółki i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Zgoda na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną

„Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204. z późn. Zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnymi, niezobowiązującymi testami tego urządzenia w Twoim gabinecie, wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Numer telefonu
Adres e-mail

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego.

* Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do marketingu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Dane będą przetwarzane przez Seliga Microscopes Sp. z o.o., (KRS 0000353299, biuro () seliga.pl) zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Oświadczenia są dobrowolne, informujemy, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo do wglądu do treści danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

Zgoda na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

“Wyrażam zgodę na używanie Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksanrdowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”

Wypełnij poniższy formularz.
Napisz jakie są Twoje oczekiwania.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego.

* Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do marketingu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Dane będą przetwarzane przez Seliga Microscopes Sp. z o.o., (KRS 0000353299, biuro () seliga.pl) zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Oświadczenia są dobrowolne, informujemy, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo do wglądu do treści danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

Regulamin k2018

Regulamin Akcji Promocyjnej K2018

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej  K2018 (zwaną dalej Promocją) jest Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353299, REGON 100881434, NIP 9471969231, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Promocja prowadzona jest terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jej zasady określa niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami, które stanowią jego integralną część. Regulamin wraz z Załącznikami w trakcie trwania Promocji jest udostępniony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Promocji www.k2018.pl

 3. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną posiadają jedynie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 4. Celem promocji jest intensyfikacja sprzedaży mikroskopów SmartOPTICzwanych dalej Produktem lub ProduktemPromocyjnym.

 5. Promocja trwa od1 lipca 2018 do 15 października 2018.

 6. Uczestnikami Promocji mogą być:

 a. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b. osoby prawne,

c. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

których siedziba znajduje się na terytorium RP, oraz prowadzące działalność jako praktyka zawodowa lekarzy lub jako działalność podmiotu leczniczego (wg Ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), zwani dalej Uczestnikami.

7. Uczestnikiem Promocji nie może być dystrybutor sprzętu medycznego. W przypadku stwierdzenia, że taki podmiot zgłosił się jako uczestnik Promocji zostanie on wykluczony z Promocji przez Organizatora i takiemu podmiotowi nie przysługują Nagrody.

8. Nagrodami w Promocji są usługi lub towary szczegółowo opisane w par. 2 Regulaminu

§ 2 Nagrody

1. W ramach Promocji Organizator udostępnił następującą pulę nagród:

 Grupa I (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem czerwonym):

I.1 Sfinansowanie kosztów pożyczki medycznej, w wyniku uzyskania której Uczestnik ma możliwość zakupu do końca 2018 roku Produktu Promocyjnego w sprzedaży ratalnej w 12 nieoprocentowanych ratach (zwane dalej Raty 12x0%) za pośrednictwem Idea Leasing S.A. lub De Lage Landen Leasing Polska S.A. (zwaną dalej Instytucją Finansującą)

I.2  Prawo do 85% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego toru wizyjnego do mikroskopu.

I.3 Prawo do 85% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego, dowolnego, nowego krzesła będącego w sprzedaży na www.siadamy.pl bez akcesoriów. W promocji biorą udział następujące modele krzeseł: Twin Economy, Twin, Multiadjuster, Swing, Swingfit, Swingfit Care, Swing Care, Swingfit Care (economy), Swing Care (economy), Light Basic, Light Swing. Zniżka nie dotyczy krzeseł używanych.

I.4 Prawo do 85% zniżki dla jednego Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika za udział w jednym szkoleniu organizowanym przez Organizatora do 30 czerwca 2019 (kalendarz aktualnych szkoleń znajduje się na stronie www.szkolenia.seliga.pl).

 I.5 Sfinansowanie rocznego ubezpieczenia utraty dochodów lekarza dentysty w następstwie nieszczęśliwych wypadków (zwane dalej Ubezpieczeniem)

• Ubezpieczyciel: Lloyd's of London. Przedstawicielem ubezpieczyciela we wszelkich sprawach związanych z umową ubezpieczenia jest Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder działający na podstawie pełnomocnictwa numer
B1511170002KG (Delegated Authority Number).

• Bezpośrednią obsługę procesu ubezpieczania m.in. wystawianie dokumentu polisy przez brokera ubezpieczeniowego STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. (zwana dalej Brokerem) działając na podstawie listu brokerskiego z dnia 4 lipca 2017 wystawionego przez Seliga Microscopes sp. z o.o.

• Zakres ubezpieczenia: jednorazowe świadczenie do kwoty 300.000 (trzysta tysięcy) PLN w przypadku trwałej niezdolności do pracy lub miesięczne w wysokości 65% miesięcznych przychodów, nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) PLN miesięcznie, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV – 100 000 zł, jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW B i C – 20 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 9 § 1 Regulaminu.
Szczegóły dotyczące warunków Ubezpieczenia znajdują się w dokumentach Ubezpieczyciela tj: Warunki ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów (LW030/PA/2/MED) oraz Warunki ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW (LW015/NS/4/MED), które stanowią Załączniki do niniejszego Regulaminu.

• Po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia stanowiącego Nagrodę, ubezpieczony Uczestnik będzie miał możliwość kontynuowania ubezpieczenia we własnym zakresie na warunkach uzgodnionych z Brokerem.

 Grupa II(w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem fioletowym)

II.1 Pobyt w komfortowym apartamencie w Wiśle dla 4 osób przez 5 dni (zwany dalej Pobyt w Wiśle)

Pobyt w Wiśle dla maksymalnie 4 osób w przestronnym apartamencie w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

Rezerwacje muszą być dokonane przez Uczestnika promocji K2018 za pośrednictwem strony http://wisla.seliga.pl/terminarz. Podczas rezerwacji należy wpisać w polu "Kod promocji": „promoK2018”. Rezerwację uważa się za przyjętą po odesłaniu przez organizatora potwierdzania przyjęcia zgłoszenia.

Pobyt w Wiśle nie podlega zamianie na krótsze pobyty. Musi być wykorzystany w całości, jednorazowo, w jednym terminie.

Pobyt w Wiśle może być wykorzystany maksymalnie do 30 czerwca 2019r.

Istnieje możliwość przedłużenia Pobytu w Wiśle o kolejne 5 dni z 50% rabatem wg stawki podanej na stronie http://wisla.seliga.pl/cennik (5 dni bezpłatnie, 5 dni z 50% rabatem, maksymalnie 10 dni).

Po dokonaniu rezerwacji i wybraniu terminu nie ma możliwości jego zmiany w późniejszym czasie.

Brak przyjazdu do apartamentu w zarezerwowanym terminie równoznaczne jest z wykorzystaniem Korzyści II.1.

 II.2 Zestaw 12 sztuk lusterek przedniopowierzchniowych ZIRC Cristal HD Thin Grip (zwany dalej Zestawem Lusterek)

II.3 Zestaw 2 sztuk osłonek autoklawowalnych na uchwyty głowicy mikroskopu (zwany dalej Zestawem Osłonek)

 Grupa III (w komunikacji marketingowej oznaczona kolorem pomarańczowym)

III.1 Prawo do 40% zniżki dla jednego Uczestnika lub osoby wskazanej przez Uczestnika za udział w jednym szkoleniu FirstSTEPorganizowanym przez Organizatora do 30 czerwca 2019 (kalendarz aktualnych szkoleń znajduje się na stronie www.szkolenia.seliga.pl).

 III.2 Prawo do 40% zniżki na zakup do końca roku 2018 Lupy zabiegowej Auctus.

 III.3 Prawo do 40% zniżki na zakup do końca roku 2018 jednego dowolnego akcesorium będącego w sprzedaży na www.siadamy.pl do krzesła Salli z następujących serii: Salli Ergorest, Salli Allround, Stretching Support, Foot Height Control, Salli Surgeon Support, Salli  Elbowrest.
III.4
Bezpłatny przegląd techniczny mikroskopu po okresie 3 lat.

dotyczy urządzenia zlokalizowanego na terytorium Polski zakupionego w ramach promocji K2018 przez Uczestnika, który wybrał korzyść III.4.

przegląd mikroskopu odbywa na wniosek uczestnika promocji

zgłoszenie chęci wykonania przeglądu musi nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres . W treści wiadomości muszą być podane dane umożliwiające identyfikację uczestnika promocji.   Zgłoszenie uważa się za przyjęte po odesłaniu przez pracownika serwisu Seliga Microscopes potwierdzania.Brak potwierdzenia równoznaczny jest z brakiem przyjęcia zgłoszenia.

zgłoszenie chęci wykonania przeglądu musi nastąpić po 36 miesiącach od daty zakupu urządzenia, ale nie później niż w 38 miesiącu trwania gwarancji. Przekroczenie tego terminu powoduje utratę uprawnień do bezpłatnego przeglądu.

realizacja przeglądu musi nastąpić w przeciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia przez Uczestnika, w terminie uzależnionym od harmonogramu logistycznego firmy Seliga Microscopes.

bezpłatny przegląd obejmuje sprawdzenie: natężenia siły światła, sprawności mechanicznej i elektrycznej oraz regulację mikroskopu.

bezpłatny przegląd nie obejmuje: czyszczenia, naprawy uszkodzeń mechanicznych i innych, które nie są objęte umową gwarancyjną

ewentualne naprawy (nie objęte umową gwarancyjną) wyceniane będą oddzielnie przez serwis firmy Seliga Microscopes.

2. Tor wizyjny do mikroskopu stanowi zestaw dwóch elementów optycznych tj. dzielnik obrazu i adapter. Nie obejmuje urządzenia obrazującego.

3. Nagroda w postaci Ubezpieczenia, o której mowa wpar. 1 ust. 8 lit. a) pkt. I.5 jest przeznaczona jedynie dla Uczestników Promocji, którzy są osobami fizycznymi, o których mowa w par. 1 ust. 6 lit. a) Regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 a. Zgłoszenie przez Uczestnika chęci uczestnictwa w Promocji do dnia 15 października 2018 roku poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej promocji www.k2018.pl , zwane dalej Zgłoszeniem.

b. Przekazanie Organizatorowi następujących danych osobowych:

 i. jeżeli Uczestnik jest indywidualnym przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG: imię i nazwisko, pełną nazwę firmy zgodną z nazwą umieszczoną w rejestrze przedsiębiorców (CEIDG), siedzibę i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba, NIP, prawidłowy adres e-mail, aktualny telefon komórkowy,

 ii. jeżeli Uczestnik jest osobą prawną lub spółką osobową: pełna nazwa firmy zgodną z nazwą umieszczoną w rejestrze przedsiębiorców (KRS), siedzibę i adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba, NIP, prawidłowy adres e-mail, aktualny telefon komórkowy, a także imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika.

Udostępnienie Organizatorowi powyższych danych jest dobrowolne.

Udostępnienie danych jest warunkiem koniecznym udziału w Promocji.

c. Wyrażenie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych o następującej treści:

 i. “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2018. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu.”

 ii. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 dla celów marketingu bezpośredniego. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich i ich poprawienia lub usunięcia w każdym czasie oraz do złożenia  sprzeciwu.”

 iii. „Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od  Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 144, poz. 1204. z późn. Zmianami) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

 iv. “Wyrażam zgodę na używanie Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”

 3. Jeżeli Uczestnik w czasie trwania Promocji wycofa którąkolwiek ze zgód, których wyrażenie jest konieczne do wzięcia udziału w Promocji, jest to równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji oraz utratą prawa do nagród.

§ 4 Warunki uzyskania prawa do Nagród w Promocji

1. Warunkiem uzyskania prawa do Nagród w Promocji jest łączne spełnienie poniższych warunków:

 a. Spełnienie warunków określonych w § 3 Regulaminu,

 b. Zawarcie z Organizatorem do końca 2018 roku umowy zakupu przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego,

 c. Wybór przynajmniej jednej z Nagród - w chwili złożenia zamówienia na zakup Produktu Promocyjnego.

 2. Uczestnik do zamówienia Produktu Promocyjnego może wybrać maksymalnie 3 Nagrody, po jednej z każdej Grupy Nagród. Jeżeli przy składaniu danego zamówienia Uczestnik nie wybierze wszystkich 3 Nagród, traci prawo do późniejszego wyboru pozostałych Nagród do tego zamówienia.

 3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może zakupić dowolną ilość Produktów do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie w chwili składania zamówienia.

 4. Zawarcie umowy zakupu, o której mowa w ust. 1 lit. b § 3 następuje gdy Uczestnik złoży zamówienie, na formularzu otrzymanym od Organizatora na zakup Produktu, a Organizator potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. Wybór Nagród przez Uczestnika następuje wraz ze złożeniem zamówienia na Produkt poprzez odpowiednią adnotację na zamówieniu.

 6. W przypadku wyboru Nagrody w postaci Ubezpieczenia, Uczestnik, pod rygorem utraty prawa do otrzymania tej Nagrody, zobowiązany jest do:

 a. wypełnienia i wysłania do Brokera wniosku o objęcie ubezpieczeniem - załącznik do Regulaminu,

 b. wyrażenia zgody na udostępnienie Brokerowi danych osobowych - załącznik do Regulaminu,

 c. zawarcia umowy ubezpieczenia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

 7. W przypadku wyboru Nagrody Raty 12x 0% Uczestnik, pod rygorem utraty prawa do otrzymania tej Nagrody, zobowiązany jest kolejno do:

 a. Wypełnienia i wysłania wniosku o udzielenie finansowania przez instytucję finansującą wskazaną przez Organizatora w sposób wskazany we wniosku,

 b. do podpisania umowy o finansowanie z tą instytucją po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w pkt. a powyżej,

 8. Jeżeli po weryfikacji przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel odmówi zawarcia umowy ubezpieczenia z Uczestnikiem, Uczestnik może w ciągu 7 dni od przekazania mu takiej informacji przez Organizatora wybrać Nagrodę zamienną, którą może być dowolna inna Nagroda z dowolnej Grupy Nagród.

 9. Jeżeli po weryfikacji przez Instytucję Finansującą, odmówi ona Uczestnikowi udzielenia finansowania, Uczestnik  może w ciągu 7 dni od przekazania mu takiej informacji przez Organizatora wybrać Nagrodę zamienną, którą może być dowolna inna Nagroda z dowolnej Grupy Nagród.

 10. W przypadku gdy Uczestnik opóźni się z płatnością za zakupiony Produkt Promocyjny, więcej niż 30 dni, Organizator ma prawo do cofnięcia prawa do Nagrody dla takiego Uczestnika, a w przypadku gdy Uczestnik już Nagrodę zrealizował, Organizator ma prawo do zażądania zwrotu zrealizowanych Nagród lub zażądania zwrotu ich wartości, a Uczestnik ma obowiązek w terminie wskazanym przez Organizatora zwrócić Nagrody lub ich równowartość.

§ 5 Odbiór Nagród

1. Termin odbioru Nagrody jest uzależniony od rodzaju Nagrody, a także w przypadku nagród z Grupy 1, od współdziałania Uczestnika.

 2. Ustala się, że poszczególne Nagrody są odebrane w następujący sposób i w czasie opisanym poniżej:

 a. Grupa I:

 i. Nagroda Raty 12x0% w chwili podpisania przez Uczestnika umowy z Instytucją Finansującą.

 ii. Prawo do 85% zniżki na zakup toru wizyjnego, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego,

 iii. Prawo do 85% zniżki na zakup nowego krzesła na siadamy.pl w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 iv. Prawo do 85% zniżki na szkolenie, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 v. Nagroda Ubezpieczenie: w chwili odebrania przez Uczestnika wystawionej przez Ubezpieczyciela polisy, która zostanie wysłana na adres mailowy podany przez Uczestnika.

 b. Grupa II:

 i. Termin realizacji nagrody Pobyt w Wiśle należy zarezerwować za pośrednictwem strony www.wisła.seliga.pl. Nie zarezerwowanie nagrody do dnia 30 czerwca 2019 jest to równoznaczne z utratą prawa do jej otrzymania.

 ii. Zestaw lusterek i zestaw osłonek, w chwili fizycznego odbioru wybranych Nagród (lusterek bądź osłonek) przez Uczestnika. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora za pomocą firmy kurierskiej bądź dostarczone osobiście przez pracownika Organizatora (wybór należy do Organizatora), o czym wcześniej Uczestnik zostanie poinformowany.

 c. Grupa III:

i. Prawo do 40% zniżki na szkolenie FirstSTEP, w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 ii. Prawo do 40% zniżki na zakup lupy zabiegowej Auctus w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

 iii. Prawo do 40% zniżki na zakup akcesorium do krzesła na siadamy.pl w chwili zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu Promocyjnego.

iv. Bezpłatny przegląd mikroskopu po upływie 3 lat od daty zawarcia przez Uczestnika umowy zakupu Produktu.

 3. Jeżeli do końca 2018 roku Uczestnik nie odbierze Nagrody, jest to równoznaczne z utratą prawa do jej otrzymania.

 4. Koszt wydania Nagród pokrywa Organizator, koszt odbioru Nagród pokrywa Uczestnik.

 5. Do odbioru Nagród stosuje się postanowienia § 3 ust. 9 Regulaminu.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może zgłaszać wyłącznie pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą 91-230 Łódź, ul. Aleksandrowska 127 do dnia 31.12.2018, a w zakresie odbioru i dostarczania Nagród w ciągu 30 dni od dnia odbioru Nagrody zgodnie z  § 4 Regulaminu.

 2. Datą wpływu reklamacji jest data stempla pocztowego.

 3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Uczestnika pisemnie o wyniku rozpatrzenia.

§ 7 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych o treści wskazanej w par. 3 powyżej jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w Promocji.

2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji.

3. Administrator Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w celu realizacji Promocji. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy.

5. Dane osobowe mogą być archiwizowane przez Administratora nie dłużej niż 36 miesięcy od zakończenia Promocji.

6. Uczestnik ma prawo w każdym czasie odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

7. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. Uczestnik ma prawo sprzeciwu co do sposobu przetwarzania jego danych przez Administratora. W tym celu Uczestnik może wysłać zgłoszenie na adres email:

8. Uczestnik ma prawo żądania otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.

9. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym administratorom.

10. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych uczestnika przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

11. Administrator nie będziemy przekazuje ani nie udostępnia danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie przez cały okres trwania Promocji prawo do:

a. dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez podania przyczyny,

b. przedłużenia terminu dokonywania zgłoszeń przez Uczestnika,

c. zmiany czasu trwania Promocji,

d. czasowej lub trwałej niedostępności niektórych Nagród lub opóźnienia w ich dostarczeniu, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w chwili składania zlecenia.

e. zmiany Nagród na równoważne pod względem jakości i funkcji, co będzie równoznaczne z dostarczeniem Nagrody przez Organizatora.

2. Uczestnicy Promocji zostaną powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora - www.k2018.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od daty zmiany regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.

4. Organizator Promocji ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy manipulują lub próbują manipulować przebiegiem Promocji lub którzy łamią zasady regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Promocji.

5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową i niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Promocji, z wyłączeniem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych, indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła Zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci.

7. Nagroda otrzymana przez uczestnika Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej uczestnika i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Uczestnik Promocji zobowiązany jest do rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz.1540).

Załączniki do regulaminu:

1. Warunki ubezpieczenia utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy dentystów (LW030/PA/2/MED),  pobierz

2. Warunki ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów na wypadek zakażenia wirusem HIV oraz WZW (LW015/NS/4/MED),  pobierz

3. Wniosek o objęcie ubezpieczeniem oraz zgoda na udostępnienie danych osobowych Brokerowi,  pobierz

Łódź, dnia 16.07.2018

Jeśli jesteś zainteresowany którymś z używanych urządzeń zadzwoń do nas: (+48 42) 611 28 22 lub wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lechicka 23, KRS 0000353299 w celu kontaktu przedstawiciela Spółki i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

zgłoszenie serwisowe

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnymi, niezobowiązującymi testami tego urządzenia w Twoim gabinecie, wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Numer telefonu
Adres e-mail
{ReCaptcha}

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego.

* Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do marketingu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Dane będą przetwarzane przez Seliga Microscopes Sp. z o.o., (KRS 0000353299, biuro () seliga.pl) zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Oświadczenia są dobrowolne, informujemy, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo do wglądu do treści danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

wewnętrzne zgłoszenie serwisowe

 

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz:


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lechicka 23, KRS 0000353299 w celu kontaktu przedstawiciela Spółki i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

{ReCaptcha}

 

Jakim sposobem mogę otrzymać GRATIS tor wizyjny do mikroskopu?

Jak to możliwe, że ergonomiczny mikroskop SmartOPTIC może kosztować mnie tylko 21900 zł.

Wypełnij formularz aby się dowiedzieć 

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.


 

 

 

Jeśli chciałbyś zapytać o coś naszego konsultanta, wypełnij poniższy formularz.

 

Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Adres e-mail
Numer telefonu

{ReCaptcha}

Masz uszkodzoną lupę medyczną? Naprawimy!
 

Zadzwoń do nas:

Serwis lup medycznych

533 36 76 70

 
 • Jesteśmy w stanie naprawić lub wykonać serwis lup medycznych wszystkich producentów
 • Jeśli potrzebna jest naprawa oświetlenia led do lup medycznych - także Ci pomożemy
 • Jeśli masz lupy medyczne innego producenta, a chciałbyś dostosować do nich bezprzewodowe oświetlenie led Alpha Fly - skontaktuj sie z nami

 

 

serwis lup medycznych   serwis lup medycznych2 serwis oświetlenia led lup medycznych   naprawa lup medycznych
 
 

 

 
Wypełnij formularz
 
Opisz jaknajdokładniej w czym tkwi problem. Koniecznie załącz zdjęcia uszkodzeń.

 

Możesz wybrać kilka zdjęć jednocześnie.
Maksymalna wielkość jednego zdjęcia do 3 MB.
Dozwolone pliki .jpg .png .gif

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją zapytania

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

 

Jeśli jesteś zainteresowany bezpłatnymi, niezobowiązującymi testami tego urządzenia w Twoim gabinecie, wypełnij poniższy formularz.


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Numer telefonu
Adres e-mail

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego.

* Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do marketingu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Dane będą przetwarzane przez Seliga Microscopes Sp. z o.o., (KRS 0000353299, biuro () seliga.pl) zgodnie z zapisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Oświadczenia są dobrowolne, informujemy, że składającemu oświadczenie przysługuje prawo do wglądu do treści danych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawo do wycofania zgody w każdym czasie.

k2018-informacje

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz:


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail
{ReCaptcha}

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Lechicka 23, KRS 0000353299 w celu kontaktu przedstawiciela Spółki i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

* Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności.

Ubezpiecznie utraty dochodów 2018

Ubezpiecznie Utraty Dochodów

Przy współpracy z firmą STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi oraz Leadenhall Polska specjalnie z myślą o lekarzach stomatologach została przygotowana oferta dla tych, którzy chcieliby zabepieczyć się przed utratą dochodów na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków.

lh logo

Ubezpieczenie Utraty Dochodów dodawane jest gratis jako jedna z korzyści promocji K2018.
Lekarz pod warunkiem zakupu mikroskopu SmartOPTIC w cenie regularnej może otrzymać wraz z urządzeniem roczną polisę zupełnie za darmo, bez żadnych ukrytych kosztów (kliknij, aby zobaczyć szczegóły akcji).

Podstawowe parametry ubezpieczenia:

 • zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie utraty dochodu w następstwie nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • dla kogo: lekarze dentyści prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • okres ważności polisy: 12 miesięcy
 • wypłata ubezpiecznia: podczas czasowej niezdolności do pracy na sutek NNW lub trwałej niezdolności do pracy
 • maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia: 10 000zł (nie więcej niż 65% miesięcznych dochodów)
 • jednorazowe świadczenie na skutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy: 300 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV: 100 000 zł
 • jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW B i C: 20 000 zł
 • świadczenia przysługują osobom do 65 roku życia
 • koszt: 0zł (pod warunkiem spełnienia zapisów promocji K2018)
 • konieczność konytnuacji w kolejnym roku: NIE
 • OWU

   

Dlaczego Ubezpiecznie utraty dochodów może się przydać:

KRZYSZTOF, 45 LAT. Uznany chirurg szczękowy, prowadzi własny gabinet stomatologiczny. Główny żywiciel rodziny, finansuje studia dzieci, spłaca kredyt hipoteczny i leasing auta. Podczas jazdy na rowerze upadł i doznał skomplikowanego złamania kości śródręcza. Seria zabiegów chirurgicznych i proces rehabilitacji powoduje 9 miesięczną przerwę w pracy.

Ma problem – aby pokryć stałe zobowiązania i zapewnić środki na bieżące potrzeby rodziny potrzebuje 9.000 zł miesięcznie.

Jeśli Krzystof posiada ubezpieczenie utraty dochodów, może otrzymywać do 10 000 zł miesięcznie przez cały 9 miesięczny okres niezdoloności do pracy (maksymalnie do 24 miesięcy).

Wybrałeś jedną z korzyści Ubezpiecznie utraty dochodów? Procedura postępowania:

 1. Złóż zamówienie na mikroskop objęty promocją K2018 (druk otrzymasz od handlowca) i zrób odpowiednią adnotację dotyczącą wybranych korzyści (m.in. ubezpieczenie utraty dochodów).
 2. Wypenij wniosek oraz zgodę na udostępnienie Brokerowi danych osobowych (załącznik do Regulaminu) i wyślij go do handlowca.
 3. Opłać fakturę za zamówiony mikroskop.
 4. Czekaj na polisę, którą otrzymasz na swoją skrzynke e-mail.

FAQ

1. Kto jest objęty ubezpieczeniem utraty dochodu wskutek NNW?

Ubezpieczeniem objęty jest lekarz stomatolog wskazany w polisie ubezpieczenia.

2. Czy jest granica wieku ubezpieczonego?

Tak. Świadczenie mogą otrzymać osoby do 65 roku życia.

3. Kto jest ubezpieczycielem?

Ubezpieczycielem jest Lloyd’s of London, którego reprezentantem jest Coverholder Leadehall Polska SA.

4. Gdzie będę mógł zgłaszać szkody?

Szkody należy zgłaszać do

Leadehall Polska SA
ul. Domaniewska 42,
07-703 Warszawa

tel.: +48 22 380 42 40 w godz. 9.00 -17.00 w dni robocze
email:

5. Jakie są sumy ubezpieczenia?

Miesięczne świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy – do 10 000 z (nie więcej niż 65% średnich przychodów miesięcznych)
Jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy  w zawodzie lekarza stomatologa – 300 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się wirusem HIV – 100 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia się WZW Bi C – 20 000 zł

6. Jak długo obowiązuje polisa?

Polisa obowiązuje 12 miesięcy od dnia zawarcia ubezpieczenia.

7. Kto wypłaca odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłaca Leadehall Polska SA.

8. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie?

Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za całkowitą okresową niezdolność do pracy, całkowitą trwałą niezdolności do pracy, zakażenie wirusem HIV i WZW B i C.

9. Za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Zakresem ubezpieczenie nie jest objęta śmierć ubezpieczonego oraz okresowa bądź trwała niezdolność do pracy spowodowana chorobą.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są również wypadki zaistniałe w trakcie uprawiania sportów ekstremalnych – lista wyłączeń wskazana jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia – w szczególności w par. 8 i 9.

10. Co oznacza „całkowita okresowa niezdolność do pracy” i „całkowita trwała niezdolność do pracy”?

„Całkowita okresowa niezdolność do pracy” – oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w umowie ubezpieczenia (zawodu lekarza stomatologa), która w świetle istniejącej wiedzy medycznej pozostawia nadzieję na odzyskanie zdolności do pracy.
„Całkowita trwała niezdolność do pracy” - oznacza całkowitą niezdolność ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w umowie ubezpieczenia (zawodu lekarza stomatologa), która to niezdolność wystąpi w okresie 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, utrzymuje się nieprzerwanie przez 12 miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań.

11. Kto płaci składkę za ubezpieczenie?

Składkę za roczne ubezpieczenie pokrywa w całości Seliga Microscopes Sp. z o.o.

12. Czy jest możliwość kontynuacji na kolejny okres ubezpieczenia?

Tak. Jest możliwość uzyskania oferty na ubezpieczenie na kolejny okres ubezpieczenia. W przypadku kontynuacji polisy na kolejne okresy składkę pokrywa ubezpieczony.

13. Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie?

Odszkodowanie zostanie wypłacone, w przypadku pozytywnej oceny zasadności roszczeń.

14. Jakie dokumenty potrzebne są, aby zawrzeć ubezpieczenie?

Wypełnione - wniosek ubezpieczenia oraz deklaracja przekazania danych osobowych brokerowi.

15. Jakie dokumenty potrzebne są, aby otrzymać wypłatę?

Ubezpieczony w przypadku szkody każdorazowo zostanie poinformowany jakie dokumenty będą niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczeń. Będzie to w szczególności – dokumentacja medyczna.

16. Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?

Nie ma możliwości zmiany zakresu ubezpieczenia. Będzie taka możliwość podczas ewentualnej kontynuacji ubezpieczenia.

17. Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia / wysokość wypłaty?

Nie ma możliwości zmiany zwiększenia sum ubezpieczenia. Będzie taka możliwość podczas ewentualnej kontynuacji ubezpieczenia.

18. Jak otrzymam polisę?

Polisa zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres mailowy, po opłaceniu faktury za zamówione urządzenie w promocji K2018.

19. Czy są jakieś ukryte/dodatkowe koszty?

Korzystając z oferty promocyjnej Seliga Microscope Sp. z o.o. ubezpieczony nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie na okres 12 miesięcy w całości pokrywa Seliga Microscope Sp. z o.o.

20. Na skutek nieszczęśliwego wypadku przebywam w szpitalu, czy otrzymam wypłatę ubezpieczenia?

Nie. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje świadczenia diety szpitalnej.

21. Na skutek nieszczęśliwego wypadku przebywam na zwolnieniu lekarskim czy dostanę wypłatę ubezpieczenia?

Odszkodowanie zostanie wpłacone po okresie oczekiwania– o ile nastąpi całkowita okresowa niezdolność do pracy.

22. Od kiedy obowiązuje ubezpieczenie? Jest jakiś okres karencji?

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia wystawienia polisy. Nie obowiązuje okres karencji.

23. Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Nieszczęśliwy wypadek oznacza niezależne od woli Ubezpieczonego, nagłe i niespodziewane zdarzenie zachodzące w możliwym do zidentyfikowania czasie i miejscu, w tym także wypadek środka transportu.

24. Gdzie znajdę Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)?

OWU znajdziesz pod linkami:

25. Czy będę musiał kontynuować ubezpieczanie w kolejny okresie?

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na 12 miesięcy. Kontynuacja nie jest obowiązkowa. Istnieje jednak możliwość zawarcia ubezpieczenia na kolejny okres 12 miesięcy. Składkę za kolejne okresy ubezpieczenia pokrywa lekarz stomatolog.

 

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój udział w Akcji K2018.

Zgłoszenie nie zobowiązuje Cię do zakupu!

Na podjęcie dycyzji zakupowej masz czas do końca 2018r. Zgłaszajac się do akcji rezerwujesz sobie bonusy, które możesz dodatkowo zyskać kupując mikroskop.


Jeśli jesteś wstępnie zdecydowana(y) na dodatkowe bonusy przekaż nam swój wybór wypełniając poniższe pola. Wypełniasz niezobowiązująco - będzie czas na zmiany.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2018. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

Potwierdzam powyższe zgody, akceptuję Regulamin Akcji Promocyjnej K2018

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem, wypełnij poniższy formularz:


Imię Nazwisko
Nazwa praktyki
Miasto
Telefon
Adres e-mail
{ReCaptcha}

k2018-formularz

Wypełnij poniższy formularz i zgłoś swój udział w Akcji K2018.

Zgłoszenie nie zobowiązuje Cię do zakupu!

Na podjęcie dycyzji zakupowej masz czas do końca 2018r.

Zgłaszajac się do akcji rezerwujesz sobie bonusy,

które możesz dodatkowo zyskać kupując mikroskop.


Jeśli jesteś wstępnie zdecydowana(y) na dodatkowe bonusy przekaż nam swój wybór wypełniając poniższe pola. Wypełniasz niezobowiązująco - będzie czas na zmiany.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej K2018. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

Potwierdzam powyższe zgody, akceptuję Regulamin Akcji Promocyjnej K2018

Regulamin Akcji Promocyjnej K2018

 

k2018-PL

Finanse

Finansowanie na dogodnych warunkach

Zakup mikroskopu, kolposkopu lub unitu laryngologicznego nie musi wiązać się z inwestycją obciążającą budżet firmy.

Wraz z ofertą urzadzeń do pracy w powiększeniu oferujemy także ich finansowanie na bardzo dogodnych warunkach.
Dzięki naszej bliskiej współpracy z firmą Siemens Finance możesz wyposażyć swój gabinet w nowe urządzenia bez konieczności jednorazowego inwestowania całości kwoty. Już nawet od 300zł miesięcznie możesz stać się właścicielem nowego urządzenia.

Firma Siemens Finance przygotowała pakiet rozwiązań finansowych dla placówek medycznych, dzieki któremu finansowanie sprzętu medycznego jest niezwykle atrakcyjne i proste. Specjalnie przygotowana uproszczona procedura pozwala na relizację i finalizację zakupu już podczas jednej wizyty u klienta.

Podstawowe informacje:

- uproszczona procedura może dotyczyć zakupu sprzętu medycznego do kwoty 125 000 EUR
- minimalna kwota wartości inwestycji: 3500 EUR
- opłata wstępna od 0%
- umowa finansowania może trwać od 12 do nawet 72 miesięcy
- bezpieczne finansowanie bez ryzka kursowego: waluta PLN
- brak opłat maniulacyjnych za przyznanie finansowania
- wszystkie procedury podczas jednej wizyty

Wymagane dokumenty:

- prawo wykonywania zawodu
- dowód osobisty lekarza oraz jego małżonka
- umowa spółki w przypadku spółek
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

 

 

 

 

 

 

Informacje zawarte na niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki finansowania mogą się różnić w zależności od wybranej firmy finansującej oraz jej aktualnej oferty.

Chesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń: 792 223 399
Napisz: adres finanse

lub wyśij zapytanie korzystając z formularza:

{ReCaptcha}


promo ent 1A
promo ent 2A
promo ent 3A
promo ent 4A
promo ent 5A promo ent 6A
promo ent 7A
Zarezerwuj już dzisiaj wybrany produkt z korzystnym rabatem!
Wypełnij formularz aby skorzystać z promocji.
Ilość produktów obiętych promocją ograniczona.

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.


 

 

Certyfikaty

Zadowolenie klienta - najważniejsze.

Stale podnosimy kwalifikacje, dążymy do zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości urządzeń oraz świadczonych usług. 26 lipca 2018 zakończyliśmy proces certyfikacji systemu zarządzania jakością i tym samym uzyskaliśmy certyfikaty zgodności EN ISO 13485:2016.

System zarządzania jakością gwarantuje zgodność z międzynarodowymi przepisami prawa, zwiększa przejrzystość wewnętrzych procesów oraz efektywność działania całej firmy.

Aktualne dokumenty potwierdzające:

 • Certyfikat EN ISO 13485:2016 potwierdza, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. ustanowiła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: Projektowanie i rozwój, produkcja, dystrybucja i serwisowanie mikroskopów medycznych, dystrybucja optycznych wyrobów medycznych oraz prowadzenie szkoleń dla profesjonalnych użytkowników.
 • Certyfikat "Czysty Produkt" dla mikroskopu SmartOPTIC LED z osłonami autoklawowalnymi.
 • Polityka Jakości - dokument określający Politykę Jakości w firmie Seliga Microscopes Sp. z o.o.
 • Certyfikat CCR potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków w zakresie wprowadzanych do obrotu: SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, BATERII I AKUMULATORÓW, OPAKOWAŃ.

 

Certyfikat EN </br>EN ISO 13485:2016

Certyfikat EN
EN ISO 13485:2016

potwierdza, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. ustanowiła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: Projektowanie i rozwój, produkcja, dystrybucja i serwisowanie mikroskopów medycznych, dystrybucja optycznych wyrobów medycznych oraz prowadzenie szkoleń dla profesjonalnych użytkowników.

Certyfikat</br>Czysty Produkt

Certyfikat
Czysty Produkt

Certyfikat Czysty Produkt dla mikroskopu SmartOPTIC LED z osłonami autoklawowalnymi.

Polityka Jakości

Polityka Jakości

Polityka Jakości - dokument określający Politykę Jakości w firmie Seliga Microscopes Sp. z o.o.

Certyfikat CCR

Certyfikat CCR

Certyfikat potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków w zakresie wprowadzanych do obrotu: SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, BATERII I AKUMULATORÓW, OPAKOWAŃ.

 

 

prom2019c
prom2019d
prom2019e
Zarezerwuj już dzisiaj wybrany produkt z korzystnym rabatem!
 
Wypełnij formularz aby skorzystać z promocji.
 
Ilość produktów obiętych promocją ograniczona.

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. 

z obiektywem zmiennoogniskowym za 0zł
i z rabatem 50% na tor

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

{ReCaptcha}


 

 

Wspieramy

Akcja "Zbuduj FreeDOM"

zbuduj freeDOMSeliga Microscopes wraz z Fundacją "Razem dla Afryki", wspiera akcję "Zbuduj FreeDOM".

FreeDOM to schronisko dla osób uratowanych z niewoli. Miejsce, gdzie znajdą bezpieczeństwo i specjalistyczną pomoc; odnajdą szacunek i odzyskają poczucie własnej godności...

>> dowiedz się więcej o akcji

Więcej informacji znajdziesz także:

#Zbuduj FreeDOM
www.zbudujfreedom.pl

Fundacja Razem dla Afryki:
www.razemdlaafryki.org

HAART Kenya:
www.haartkenya.org

 


 

Razem dla Afryki

razemdlaafrykiFundacja, której głównymi celami jest promocja ochrony zdrowia, pomoc materialna oraz propagowanie wszelkich innych form pomocy mieszkańcom kontynentu afrykańskiego. "Razem dla Afryki" to także promocja działań z zakresu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problemu handlu ludźmi.

Podwaliny Fundacji to ludzie z otwartymi sercami, działający z pasji, czujący potrzebę pomocy ludziom dotkniętych chorobą i skrajną biedą.

Więcej informacji o fundacji na:
http://www.razemdlaafryki.org
https://www.facebook.com/RazemdlaAfryki

Seliga Microscopes czynnie wspomaga Fundację "Razem dla Afryki", poprzez pomoc finansową, sprzętową i merytoryczną.

Pomagamy tam gdzie jest daleko, ale gdzie sercem jesteśmy blisko.

 

rda-logo2

PKO BP SA 6 Oddział w Łodzi
Swift/BIC: BPKOPLPW
PL 76 1020 3408 0000 4402 0342 8349

 

 


 

Projekt Trzecie Oko

ptoProjekt Trzecie Oko, to Fundacja, której celem jest dotarcie z wysokiej jakości opieką okulistyczną do odległych rejonów krajów rozwijających się.
PTO to także współpraca z miejscowymi placówkami medycznymi i organizacjami pozarządowymi, edukacja lokalnych społeczności w zakresie chorób oczu czy tworzenie możliwości szkolenia dla lokalnego personelu medycznego.

 

Grupa medyczna PTO podróżuje do odległych rejonów krajów rozwijających się i organizacje tam tzw. eye camps, podczas których przeprowadzane są zarówno podstawowe badanie okulistyczne, jak i te poważniejsze wymagające interwencji chirurgicznej, często także przy wykorzystaniu mikroskopu zabiegowego.

 

PTO został powołany do życia w 2009 roku przez dr Rafała Nowaka i kilku jego przyjaciół dzielących te same pasje i zainteresowania. Celem było stworzenie mobilnej kliniki okulistycznej i grupy woluntariuszy, którzy będą podróżować do odległych rejonów krajów Trzeciego Świata, aby nieść ich mieszkańcom wysokiej jakości pomoc medyczną w dziedzinie okulistyki.

 

 

Więcej informacji na:
http://www.sight4all.org/

 

 

 


 

Dentysta w Afryce

130905 dentystawafryce v2 1Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to coś robi. 

To jakby Einstein pisal o doktorze Rylskim, który pojechał, zobaczył niedolę i postanowił pomóc tam gdzie ból zęba oznacza cierpienie na wiele tygodni, jeśli nie miesięcy, gdzie wizyta u dentysty wymaga wielu dni wędrówki.

Doktor Rylski z pomocą zaangażowanych osób uruchomił lokalny gabinet i zmierza do utrzymania ciągłości jego działania. Również liczne wyprawy terenowe do osób, które nie mają szans dotrzec do gabinetu. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć cegiełkę do tego dzieła. 

 

 

IMG 1708 small IMG 1712 small

foto: spotkanie z dr Rylskim podczas targow CEDE2012

 

 

Fundacja DZIECI AFRYKI
78 2490 0005 0000 4600 9165 1606
tytuł: "D1 Dentysta w Afryce" 


 

Inne akcje

thumb endonarty2014  malowane nadzieja 2014  thumb malowane nadzieja 2014  thumb azyl-podziekowanie

 

Promocja Kradkent 2020

Do końca marca na wszystkie nowe krzesła Salli otrzymasz 10% rabatu.
Wystarczy wypełnić formularz, aby zarezerwować sobie możliwość zakupu w niższej cenie.

Więcej o krzesłach dowiesz się na w dziale krzesła lub na www.siadamy.pl

 

 promo zestaw www
 

 

 
Chcesz wiedzieć więcej o produktach objętych promocją?
 
Wypełnij formularz - odezwiemy się.
 
Ilość produktów w promocji ograniczona.

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. 

Swing, SwingFit lub Multiadjuster lub Twin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

 

Opinie

prof. Bogusław Antoszewski Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
W Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej planuje się wykonywanie zabiegów mikrochirurgicznych, w tym celu skontaktowaliśmy się z firmą Seliga Microscopes z prośbą o dobór odpowiednich lup. Konsultant firmy w bardzo szybkim terminie zgłosił się do nas umożliwiając na oddziale kilkakrotne obejrzenie wszystkich produktów, przymierzenie przy stole operacyjnym, jak również pomógł w dobraniu odpowiednich parametrów lup. Wszystko odbywało się w miłej, atmosferze bez pośpiechu, wywierania presji. Uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. Lupy z oświetleniem LED ułatwiają nam wykonywanie zabiegów operacyjnych np. w obrębie powiek czy przegrody nosa. Oświetlacza LED używamy także bez lup do oświetlania pola operacyjnego. Dziękujemy za profesjonalizm, życzliwość i polecamy współpracę z firmą.

 

lek stom Wojciech Woźniak Gabinet Stomatologiczny PERCURO
Przed zakupem mikroskopu słyszałem od każdego z lekarzy, pracujących w powiększeniu, że zabiegi wykonywane w ten sposób są rodzajem przeniesienia się w inny świat. Gdy zakupiłem mikroskop SmartOptic zrozumiałem co oznaczało przeniesienie się w inny wymiar stomatologii. Po 2 miesiącach użytkowania powiększenia, jestem od niego tak uzależniony, że wykonuję, z jego pomocą, każdy możliwy zabieg, łącznie z przeglądami i scalingiem. Każdą minutę pracy przed zakupem SmartOptica uważam za niekompletną i straconą. Polecam każdej koleżance i każdemu koledze. Praca z mikroskopem staje się przyjemnością a nie obowiązkiem

 

lek. stom. Marta Korzeniewska
Jestem posiadaczką mikroskopu Optilion CSA firmy SeligaMicroscope Poland. W swojej praktyce używam tego urządzenia codziennie i w tej chwili wykorzystuję do większości zabiegów, z przeglądem i badaniem włącznie. Konstrukcja mikroskopu jest solidna i bardzo stabilna w związku z czym praca nie jest męcząca i nie ma efektu drżenia obrazu. Doskonałe powiększenie, ostrość a także bardzo dobre światło sprawiają, że za każdym razem cieszy mnie to co widzę. Optilion CSA jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga żadnych skomplikowanych czynności przy ustawianiu pacjenta. Zaletą jest również jego bezawaryjność. Tego sprzętu po prostu nie da się popsuć. Podsumowując, Optilion CSA jest dobrym mikroskopem w bardzo przyzwoitej cenie. Pragę również wyrazić swoje zadowolenie z samej obsługi przez firmę SeligaMicroscope, są to cztery słowa: Profesjonalizm, solidność i sympatyczna współpraca.

 

lek. stom. Byrski Krzysztof
Jestem posiadaczem mikroskopu Opilion CSA. Urządzenie to znacznie zmieniło moją pracę, podnosząc jakość oferowanych przeze mnie usług, jak i poprawiając komfort pracy. Mikroskopem posługuję się nie tylko w endodoncji – gdzie niejednokrotnie jest nieodzowny, ale również w stomatologii zachowawczej, protetyce i mikrochirurgii. Urządzenie to posiada dobrą optykę, obraz jest kontrastowy, wyraźny, jasny. Bardzo dobre oświetlenie zazwyczaj zmniejszam, a 4 stopniowa regulacja natężenia światła pozwala dostosować je do poszczególnych sytuacji. Filtry, w które zaopatrzony jest mikroskop są przydatne np. podczas zakładania kompozytu. To wszystko za cenę, która w stosunku do jakości tworzy jedną z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku.

 

Marek Walewski Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Warszawa, dnia 28 października 2005 r. Szanowny Panie W imieniu dyrekcji i pracowników Centrum Zdrowia Dziecka bardzo serdecznie dziękuję za przekazany w darze mikroskop operacyjny PICO z przeznaczeniem dla Zakładu Patologii Jamy Ustnej.

 

dr n. Med. Mirosława Pellowska-Piontek
Od dwóch miesięcy użytkujemy w pracy dydaktycznej mikroskop Optilion PICO. Przeprowadziliśmy kurs dla lekarzy z leczenia endodontycznego zębów wielokanałowych z wykorzystaniem tego właśnie mikroskopu. Dla większości lekarzy był to pierwszy kontakt z mikroskopem w stomatologii. Praca z mikroskopem (przede wszystkim w endodoncji) daje znacznie większy komfort pracy. Szczególnie przydatny okazał się mikroskop w dydaktyce, ponieważ posiadamy mikroskop Optilion Pico wyposażony dodatkowo w tor wizyjny i rzutnik multimedialny. Daje to możliwość pokazania studentom, w dużym powiększeniu, na ekranie, poszczególnych faz opracowania ubytków, zakładania wypełnień, oraz kolejnych etapów leczenia kanałowego. Ten rodzaj mikroskopu spełnił nasze oczekiwania w pracy dydaktycznej. Posiada on odpowiednie oświetlenie i dobre powiększenie, a także konkurencyjną cenę. Do pracy klinicznej bardziej użyteczny byłby mikroskop z nożnym sterowaniem.

 

lek. stom. Jerzy Doskocz
Inny Świat – zębów oczywiście! Mam dobry wzrok, myślałem, że wszystko widzę, ale praca w powiększeniu to inny wymiar stomatologii. Seliga Microscope nie jest Mercedesem, ale szybko przyzwyczaiłem się do pracy z nim, używam (podglądam) go przy wszystkich zabiegach i jestem bardzo zadowolony. PS. Jeżdżę Fordem i też jestem zadowolony!

 

prof. dr hab. Halina Pawlicka
"Veni, Vidi, Vici..." Pracuję na mikroskopie Optilion PICO firmy Seliga Microscope.

 

lek. stom. Urszula Kuczyńska Stomatologia "Kraina Uśmiechu"
Jestem użytkownikiem mikroskopu Optilion Pico, którego użytkowanie w sposób znaczny zmieniło moją pracę, zarówno jej komfort jak i jakość oferowanych pacjentom usług. Mikroskopem posługuję się w wielu dziedzinach stomatologii; głównie w endodoncji, ale także w stomatologii zachowawczej, periodentologii i protetyce. Cena mikroskopu w stosunku do jakości jest bardzo konkurencyjna. Dobra optyka, jasność i kontrastowość obrazu, a także regulacja natężenia światła pozwalają dostosować parametry pracy urządzenia do potrzeb poszczególnych zabiegów. Tak więc moja ocena w/w mikroskopu jest bardzo dobra.

 

 

promocja-35500a
promocja-35500b
 
 

 

 
Zarezerwuj już dzisiaj wybrany produkt z korzystnym rabatem!
 
Wypełnij formularz aby skorzystać z promocji.
 
Ilość produktów obiętych promocją ograniczona.

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. 

z rabatem 66% na tor
z rabatem 60% na obiektyw zmienno ogniskowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

 

Historia

Seliga Microscopes

 

2013

Nowy produkt. Krzesełka SALLI

salli-histDo oferty wprowadziliśmy nowy produkt - ergonomiczne krzesełka SALLI. Tym samym staliśmy się oficjalnym partnerem fińskiej firmy SALLI oraz wyłącznym dystrybutorem na rynek polski jej produktów.
2013

Nowe produkty. Zmodernizowane PICO LED i lupy HOGIES.

hogies-lupy-medyczneNowości, które swoją premierę mają na targach CEDE 2013 to zmodernizowany mikroskop Optilion PICO LED a także nowa marka w ofercie lup medycznych - HOGIES prosto z Australii. 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Modernizacja mikroskopu Optilion PICO.

pico-glowica-ledSierpień 2013. Mikroskop Optilion PICO zyskał nową stabilniejszą podstawę i maszt, ale przede wszystkim nowy oświetlacz. Od teraz w standardzie źródłem światła jest dioda LED, dzięki której pole zabiegowe oświetlane jest intensywnym białym światłem. Tym samym, mikroskop przyjął nową nazwę Optilion PICO LED.

 

2013

Przedłużona gwarancja

Przedłużona gwaracja na mikroskopy SmartOPTIC do 5 lat i Pico LED do 3 lat. Jeszcze większa pewność trafnego wyboru.

 

2013

Skrócenie czasu oczekiwania na testy

Zapada decyzja o znacznym zwiększeniu puli urządzeń testowych dzięki czemu czas oczekiwania osób zainteresowanych bliższym poznaniem naszego sprzętu ma szanse znacznie się skrócić.

 

 

2013

Dalszy rozwój ale też niepowetowana strata

blackNastępuje dalszy rozwój zaplecza logistycznego oraz kolejne osoby w naszym zespole. Ten czas zapamiętamy jedna szczególnie ze względu na odejście osób bliskich i ważnych m.in. p. Cezarego Seligi, który stworzył podwaliny firmy Seliga Microscopes. 

 

2012

Reorganizacja szkoleń

szkolenia screenWraz z początkiem roku uporządkowaniu ulegają szkolenia. Najważneijsze zmiany to: uporządkowanie nazw i programów poszczególnych szkoleń, planowanie imprez w cyklach półrocznych i publikowanie terminów ze znacznym wyprzedzeniem, uruchomienie dedykowanej strony internetowej i systemu rezerwacji online, zwiększenie ilości organizowanych kursów. 

2012

Projekt MicroJUMP

mj2012Październik. Na dobre rusza oczekiwany przez wielu projekt MicroJUMP - cykl niekomercyjnych warsztatów stomatologicznych dedykowanych studentom uczelni stomatologicznych. Głównym celem jest wdrożenie młodych lekarzy w tajniki pracy pod mikroskopem. Uruchomiona zostaje także witryna poświęcona projektowi: www.microjump.pl

 

2011

Zarządzanie jakością potwierdzone centyfiktem ISO

certyfikat iso 13485 plUzykanie certyfikatu EN ISO 13485 potwierdzającego, że firma Seliga Microscopes Sp. z o.o. ustanowiła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie: Produkcja, dystrybucja i serwisowanie mikroskopów medycznych, dystrybucja optycznych wyrobów medycznych oraz prowadzenie szkoleń dla użytkowników.

 

2008

Grand Prix CEDE 2008 - Optilion PICO

grand-prix-cedeKolejna nagroda dla mikroskopu Optilion PICO. Tym razem mikroskop uznanie użytkowników zdobył podczas największej w Poslce imprezie stomatologicznej CEDE 2008 w Poznaniu. Optilion PICO otrzymał główna nagrodę Grand Prix CEDE 2008 w kategorii urządzenia.
2007

Optilion PICO nagrodzony

expodent-nagrodaNasz mikroskop Optilion PICO otrzymał III miejsce w kategorii: urządzenia stomatologiczne, podczas XIII Toruńskich Targów Stomatologicznych EXPODENT 2007.
2006

Szkolenia dla stomatologów

szkolenie stomatologicznePaździernik. Nasza oferta powiększa się o specjalistyczne szkolenia z zakresu pracy z użyciem mikroskopu stomatologicznego. Naszym celem jest popularazacja pracy w powiększeniu. Pragniemy, aby nasze urządzenia były wykorzystywane w każdym nowoczesnym gabinecie stomatologicznym w sposób jak najbardziej wydajny.

2006

Malowane Nadzieją

malowane-nadziejaStowarzyszenie Niepełnosprawanych Archidiecezji Łódzkiej zorganizowało aukcję na rzecz leczenia poparzonego w pożarze Michałka z Łodzi. W tym roku udało się zebrać rekordową kwotę 70 tyś. zł. Nam także udało się coś dorzucić do tej sumy. Wylicytowalismy pisankę ze strusiego jaja wykonaną przez Edwarda Lutczyna oraz obraz Juliusza Marweg.
2006

Rozszerzenie oferty. Krzesełka Global.

Nowa pozycja w naszej ofercie. Powiększyliśmy ją o krzesła stomatologiczne zaprojektowane specjalnie dla stomatologów, którze korzystają w swojej pracy z mikroskopu zabiegowego.

2006

Rozszerzenie oferty. Mikroskop Global.

global wallZ początkiem roku staliśmy się wyłącznym dystrybutorem na rynek polski amerykańskiej firmy Global. Nasza oferta powiększyła sie tym samym o kolejne urządzenia do pracy w powiększeniu. Mikroskopy Global to urządzenia z półki hi-end. Wysoka jakość, precyzja wykonania, innowacyjne rozwiązania.
2005

Nasze mikroskopy w Instytucie UM w Łodzi

szkolenie UMNasze urządzenia do pracy w powiększeniu spełniają także rolę dydaktyczną. Mikroskopy Optilion Pico stały się niezbędnym narzędziem w szkoleniu organizowanym w Instytutucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi skierowanym do lekarzy stomatologów.    

2005

Program Bezpłatne testy

Rozpoczynamy program "Bezpłatne testy w gabinecie". Od dziś każdy ma możliwość przetestowania mikroskopu u siebie w gabinecie. Bez pośpiechu, bez zobowiązań, bezpłatnie.

2004 › Założenie firmy

 

Promocja Świąteczna jakiej wcześniej nie było!

Mikroskop SmartOPTIC z binokularem uchylnym, oświetleniem LED, obiektywem zmiennogniskowym w super niskiej cenie!
Tylko do końca roku.

Spiesz się, a dostaniesz także antybakteryjne obuwie Watts w gratisie!

promocja-35500-sw-a
promocja-35500-sw-b
promocja-35500-sw-c

 

 
Zarezerwuj już dzisiaj wybrany produkt z korzystnym rabatem!
 
Wypełnij formularz aby skorzystać z promocji.
 
Ilość produktów obiętych promocją ograniczona.

Wypełnienie i wysłanie formularza nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania. 

+rabat 60% na obiektyw +tor wizyjny GRATIS +Obuwie Watts GRATIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną. Pełna treść.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Pełna treść.

 

O nas

Seliga Microscopes

kolposkopSpecjalizujemy się w produkcji i dystrybucji specjalistycznego sprzętu do pracy w powiększeniu. W swojej ofercie posiadamy urządzenia wykorzystywane w stomatologii, ginekologii, laryngologii. Naszymi działaniami obejmujemy szeroko rozumianą medycynę choć sztandarową dziedziną pozostaje dla nas niezmiennie stomatologia.

Na przestrzeni kilku lat nasze urządzenia zdobyły popularność w Polsce, stając się chętnie wybieraną alternatywą dla produktów znanych marek o wieloletniej tradycji. Obecnie mikroskopy oraz kolposkopy Optilion PICO, Optilion CSA, SmartOPTIC wykorzystywane są na co dzień w setkach gabinetów, już nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach.

Priorytetem w naszej pracy jest dążenie do jak najlepszej obsługi klientów. Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie angażując czas i energię w usatysfakcjonowaniu końcowego odbiorcy.

Nie tylko sprzęt

szkolenie-stomatologiczne

Popularyzując pracę w powiększeniu, nie mogło zabraknąć w naszej ofercie specjalistycznych kursów i szkoleń. Są to obecnie głównie szkolenia z zakresu pracy pod mikroskopem. Naszym celem jest stworzenie lekarzom możliwości doskonalenia się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do klinicznych pod okiem uznanych specjalistów praktyków. Podczas kursów uczestnik ma do swojej dyspozycji w pełni wyposażone stanowisko pracy. Obecnie nasze szkolenia odbywają się w jednej z najnowocześniejszych sal szkoleniowych w Polsce. 

Świadomy wybór

W celu udostępniania i propagowania idei pracy w powiększeniu nasza firma jako pierwsza zainicjowała bezpłatne testy mikroskopów w gabinetach stomatologicznych. Dzięki takim działaniom wielu lekarzy może widzieć więcej, a mikroskop w gabinecie stał się codziennością.

Przekrój oferty

Naszą oferte skonstruowaliśmy tak, aby znalazły się w niej urządzenia zróżnicowane - każde jednak o wysokiej jakości i użytecznośći w swojej klasie. Proponujemy zarówno urządzenia ekonomiczne, optymalne urządzenia średniej klasy, ale także współpracujemy ze światowymi liderami produkcji sprzętu wiodącymi prym w swoich dziedzinach. Są to firmy takie jak Dantschke - unity laryngologiczne czy SALLI - producent ergonomicznych, siodłowych krzeseł z dzielonym siedziskiem.

Cieszy nas fakt, że nasza codzienna praca przyczynia się pośrednio do rozwoju polskiej medycyny, poziomu świadczeń i wpływa na poprawę zdrowia pacjentów. Dziękujemy naszym klientom za okazana zaufanie i wybór produktów firmownych przez Seliga Microscopes.

 


 

smartoptic-logoauctus-logohogies-logosalli-logo-sdantschke-logo


 

 

Bezpłatne testy w Twoim gabinecie

Jeśli nie jesteś w pełni przekonany czy mikroskop stomatologiczny spełni Twoje oczekiwania, możesz go przetestować zupełnie niezobowiązująco u siebie w gabinecie.

Rozwiej swoje wszystkie wątpliwości.

wybierz mikroskop

wybierz mikroskop

Zapoznaj się z ofertą i wybierz mikroskop stomatologiczny najodpowiedniejszy dla Ciebie. Skorzystać z pomocy konsultanta.

umów termin

umów termin

Zadzwoń i umów dogodny dla siebie termin testów. Wybrany przez Ciebie mikroskop dowieziemy do każdego miejsca w Polsce.

testuj przez 7 dni

testuj przez 7 dni

Możesz testować urządzenie w swoim gabinecie przez okres tygodnia. Przekonaj się czy mikroskop spełnia Twoje oczekiwania.

TOP 
desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx